ANBI

Algemeen

Adres:
Email: info@clc<NAAM>
IBAN rekeningnummer:
Kvk inschrijving:
RSIN nummer:
Btw nummer:
Fiscaal nummer:
Gestart op …

City Life Church <NAAM> is statutair vastgelegd als kerkgenootschap.

Leiding en bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

… heeft de rol van voorganger (pastor) en eindverantwoordelijke in de kerk.

Erald en Mathilde van de Ridder zijn de senior pastors en overzien CLC Family. Zij hebben een coachende en adviserende rol. CLC Den Haag geldt voor CLC <NAAM> als voorbeeld in onze kleur en cultuur als kerk.

City Life Church <NAAM> is financieel autonoom.

Voor vragen, geschillen, coaching en advies wenden we ons tot het adviesbestuur, bestaande uit mannen met een ruime, erkende ervaring op het gebied van kerkbouw.

Beloningsbeleid

Het bestuur en het adviesbestuur ontvangt geen beloning of vergoeding voor de werkzaamheden. Voorgangers en kerkelijk werkers ontvangen salaris. De hoogte van de salarissen is mede gebaseerd op de salarisschalen NGK kerken. Administratief medewerkers ontvangen een beloning naar minimum loon. Bij uitzonderlijke prestaties van een vrijwilliger wordt er soms vrijwilligersvergoeding verstrekt.

CLC heeft … fte in dienst (deels fulltime en deels parttime). Daarnaast zijn er vele vrijwilligers werkzaam.

De database van CLC <NAAM> kent rond … namen van mensen die deze kerk hun thuis noemen.

Doel

Mensen bekend maken met het de hoopvolle boodschap van het geloof in Jezus Christus. Hen helpen en toerusten op praktische manier door prediking en onderwijs over diverse gebieden van het dagelijkse leven. Hen voorzien in een relevant netwerk van vriendschappelijke relaties middels teams en connectgroepen. Hen inspireren om te zien naar anderen zowel in de stad en regio als ook in de wereld rondom ons door betrokkenheid, praktische hulp en financiële ondersteuning van diverse goede doelen.

Kerkactiviteiten

De volgende onderdelen zijn deel van het kerkleven:

  • Zondagdiensten met moderne gastvrije uitstraling en positieve, hoopvolle boodschap.
  • Connectgroepen: kleine groepen die bij elkaar thuis komen om het woord van zondag praktisch te maken, vriendschappen te verdiepen en betrokkenheid in elkaars leven te stimuleren.
  • Trainingsavonden: onderwerpen op de cursussen zijn o.a.: basiscursus christelijk geloof, leiderschap, pastoraat, omgaan met financiën, opvoeding, ontdek je talenten, huwelijk en voorbereiding daarop.
  • Jeugdavonden voor verschillende leeftijden: tieners hebben iedere vrijdag hun eigen activiteiten.
  • Kinderwerk: zowel tijdens de zondagdiensten alsook de vakanties en zomerkampen.

Omzien naar anderen

We doneren als kerk zowel aan lokale goede doelen als aan goede doelen wereldwijd. In <PLAATSNAAM> hebben we de volgende projecten:

  • AAA
  • BBB

Internationale partners, waar we mee samenwerken en die we regelmatig ondersteunen, zijn:

  • CCC
  • DDD

Beleidsplan <JAARTAL>

Beschrijving beleidsplan

Financiële verantwoording

Benodigde financiën worden geworven door vrijwillige bijdragen van kerkleden en bezoekers via bankoverschrijvingen en collectes.

City Life Church is een ANBI erkend kerkgenootschap. Giften aan CLC <NAAM> zijn daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

De boekhouding wordt jaarlijks beoordeeld door een accountant.

PDF Financiële verantwoording over <JAARTAL>